Vergi Sirküleri 53 : Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranı %10'dan %15'e Çıkarıldı

Vergi Sirküleri 53 : Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranı %10'dan %15'e Çıkarıldı

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.05.2020

SİRKÜLER NO : 2020/53

 

Finansman Bonoları ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına uygulanan Stopaj Oranı %10’dan %15'e Çıkarıldı

 (2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,  24/05/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

 

Yayımlanan Karar ile 24/05/2020 Tarihinden geçerli olmak üzere finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopaj oranı yüzde %10’dan %15'e çıkarılmıştır.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlara uygulanacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarılmıştır.


2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.