Vergi Sirküleri 49 : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlar İçin 1 Yıla Kadar İlave Tamamlama Süresi Alınabilme İmkanı Getirilmiştir

Vergi Sirküleri 49 : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlar İçin 1 Yıla Kadar İlave Tamamlama Süresi Alınabilme İmkanı Getirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.05.2020

SİRKÜLER NO : 2020/49

 

YATIRIM TEŞVİK BELGELESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR İÇİN 1 YILA KADAR İLAVE TAMAMLAMA SÜRESİ ALINABİLME İMKANI GETİRİLMİŞTİR

(2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 09/05/2020 Tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”a geçici 14. Madde eklenmiştir.

Buna göre; deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminentalep edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre verilebilecektir.

Karar, 09/05/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Karar’a ilişkin hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecektir.

 

2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.