Vergi Sirküleri 40 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve AR-GE / Tasarım Merkezlerinde Evde Çalışma Yapılabilecektir

Vergi Sirküleri 40 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve AR-GE / Tasarım Merkezlerinde Evde Çalışma Yapılabilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2020

SİRKÜLER NO : 2020/40

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGelerİ VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİNDE EVDEN ÇALIŞMA YAPILabİlecektİr

(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurusu, Bakanlığının İnternet sitesinde yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerin, kendilerine tanınan muafiyetlerden ve teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunludur.

Sanayi ve Teknolpji Bakanlığı’nın (STB) internet sitesinde yayımlanan duyuru ile Covid 19 salgın riski nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; ilgili mevzuat ve teşviklerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortak bir karar alınmıştır.

Buna göre, Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebileceklerdir.

Alınan karar ile iki aylık bu ‘geçici’ uygulama ile; TGB’lerde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.

Bahse konu şirketler, mevcut personel yapısını dikkate alarak uzaktan çalışma konusunda gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Konuya ilişkin STB tarafından yapılan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.