Vergi Sirküleri 30: Kdv Beyannamesi İle BA ve BS Bildirimlerinin Verilme Süresi; E-defter Beratlarının İse Yükleme Süresi Uzatılmıştır

Vergi Sirküleri 30: Kdv Beyannamesi İle BA ve BS Bildirimlerinin Verilme Süresi; E-defter Beratlarının İse Yükleme Süresi Uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 23.03.2020

SİRKÜLER NO : 2020/30

 

KDV BEYANNAMESİ İLE  BA VE BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ; E-DEFTER BERATLARININ  İSE YÜKLEME SÜRESI UZATILMIŞTIR

(Vergi Usul Kanunu126 No’lu Sirküleri,  23/03/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan VUK Sirküleri ile;

- 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,

- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

(Vergi Usul Kanunu126 No’lu Sirküleri’ne ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.