Vergi Sirküleri 17: Değerli Konut Vergisi Ertelendi, Değerleme Ölçüsü Değiştirildi

Vergi Sirküleri 17: Değerli Konut Vergisi Ertelendi, Değerleme Ölçüsü Değiştirildi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2020

SİRKÜLER NO : 2020/17
 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ERTELENDİ, DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ

(7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  20/2/2020 tarihinde yayımlanmıştır)

Hatırlanacağı üzere,  7/12/2019 Tarihinde yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile Değerli Konut Vergisi ihdas edilmiş ve konuya ilişkin duyurumuz   7/12/2019 Tarih ve 2019/99 Sayılı Sirkülerimiz ile yapılmıştı.

Bugün Yayımlanan 7221 Sayılı Kanun’un 16-19. Maddeleri ile Değerli Konut Vergisinde önemli değişiklikler yapılmış ve uygulama süresi ertelenmiştir.  Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

  1. Mesken nitelikli taşınmaz için dikkate alınacak değer “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer” olmayacak, bunun yerine “Emlak Vergisi Kanunun 29’uncu maddesine göre belirlenen bina değeri” olacaktır.
  2. Eski düzenlemeye göre 1/1/2020 Tarihinden itibaren başlaması öngörülen mükellefiyetin başlama tarihi 1/1/2021 Tarihine ertelenmiştir. Cumhurbaşkanı, bu süreyi bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Buna göre  2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecektir.
  3. ​Değerli konut vergisinin uygulamasında bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır.
  4. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.) değerli konut vergisinden istisna tutulacaktır.
  5. Verginin matrahı, bina vergi değerinin 5.000.000TL tutarını aşan kısmı olacaktır.
     
  6. Değişikliğe göre Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlara uygulanacak tarife aşağıdaki gibi olacaktır:  ​
    mp-include/uploads/2020/02/17

(7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ( ilgili maddeler 16-19) ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.