Vergi Sirküleri 114 : 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları

Vergi Sirküleri 114 : 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2020

SİRKÜLER NO : 2020/114

 

2021 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret tutarlarını belirlemesinden sonra, buna bağlı olarak 2021 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları da değişmiştir.

Bilindiği üzere, 2021 yılı için bir işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 1/1/2021- 31/12/2021 tarihleri arasında 119,25 TL olarak tespit edilmiştir. Asgari ücretin aylık brüt tutarı da 3.577,50 TL’dir.

Buna göre asgari ücret geliri elde eden gelir vergisi mükelleflerinin ailevi durumları dikkate alınarak 2021 yılında yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi tutarları, aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Çalışan

Aylık AGİ Tutarı (TL)

Bekar

268,31

Evli, eşi çalışmayan

321,98

Evli, eşi çalışmayan,1 çocuklu

362,22

Evli, eşi çalışmayan,2 çocuklu

402,47

Evli, eşi çalışmayan,3 çocuklu

456,13

Evli, eşi çalışmayan,4 çocuklu

456,13

Evli, eşi çalışmayan,5 çocuklu

456,13

Evli, eşi çalışan

268,31

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu

308,56

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu

348,81

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu

402,47

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu

429,30

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu

456,13

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamamakta ve yıl içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmamaktadır.

Not: İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.

                                   

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.