Vergi Sirküleri 104 : Binek Otomobil Giderlerine Uygulanacak Kısıtlama Tutarları 2021 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 104 : Binek Otomobil Giderlerine Uygulanacak Kısıtlama Tutarları 2021 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020

SİRKÜLER NO : 2020/104

 

BINEK OTOMOBIL GIDERLERINE UYGULANACAK KISITLAMA TUTARLARI  2021 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

( 313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 29/12/2020 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Hatırlanacağı üzere yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile GVK madde 40/1., 5. ve 7. Bentleri ile GVK madde 68/4. ve 5. Bentlerinde yapılan değişikle, kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahı tespit edilirken indirim olarak dikkate alınmasında  kısıtlamalar gelmişti. Yayımlanan 313 No’lu GVK Tebliği ile bu kısıtlama tutarları  2021 yılı için aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir:

  • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 6.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.
  • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 150.000 TL’ye kadarlık  kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.
  • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 170.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 320.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

Bilindiği gibi 7194 sayılı kanun ile yapılan düzenlemeye göre binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i gider olarak dikkate alınabilecektir.

Ayrıca hatırlanacağı üzere  bu düzenleme, Ticari kazanç sahiplerine ve serbest meslek erbabına ait binek otomobillerin giderlerine uygulanacaktır. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları otomobiller düzenlemeden hariç tutulmuştur.

313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

                                   

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.