Vergi Sirküleri 1: İhracat Bedellerinin %80'inin Bankaya Satılarak TL'Ye Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı

Vergi Sirküleri 1: İhracat Bedellerinin %80'inin Bankaya Satılarak TL'Ye Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2020

SİRKÜLER NO : 2020/1

 

İHRACAT BEDELLERİNİN %80'İNİN BANKAYA SATILARAK TL'YE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

(Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin 2019-32/56 No’lu Tebliğ, 31/12/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

 

Hatırlanacağı üzere, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile 4/9/2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve % 80’nın bankaya satılarak TL’ye çevrilme zorunluluğu getirilmiş, daha sonra yayımlanan Tebliğler ile uygulama süresi 4/3/2020 tarihine kadar daha uzatılmıştı.

31/12/2019 Tarihinde yayımlanan 2019-32/56 sayılı Tebliğ ile kısaca aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

  • İhracat bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılarak TL’ye çevrilmesine ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır.
  • Fakat ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi gerekecektir. Fiili ihraç tarihinden itibaren yine 180 günü geçemeyecek İhracat bedellerin yurda getirilme süresi,
  • Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.
  • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunluluğu kaldırıldı. Ancak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilme zorunluluğu devam ediyor.
  • Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair Tebliği eki EK-1’de yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir. İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi henüz Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınmadığından, alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkün olacaktır.
  • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle açık bulunan ihracat hesapları için, Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır.

Tebliğ, 31/12/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin 2019-32/56 No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.