Vergi Sirküleri 08: Bazı E-Arşiv Faturalarının Üzerine Yazılması Gereken Bilgilerde Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 08: Bazı E-Arşiv Faturalarının Üzerine Yazılması Gereken Bilgilerde Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.01.2020

SİRKÜLER NO : 2020/08

 

BAZI E-ARŞİV FATURALARINDA YAZILMASI GEREK BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

(VUK 515 Sıra No’lu Genel Tebliği, 10/01/2020 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile 509 Sıra No’lu VUK  Genel Tebliğin “V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” bölümünün yedinci paragrafında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 No’lu VUK Genel Tebliğinin 6’ncı maddesinde sayılı şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile  507 Sıra No’lu VUK  Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün kılınmıştır. Bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetki verilmiştir.

Tebliğ, 10/01/2020  tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

VUK 515 Sıra No’lu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 515 Sıra No’lu Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.