Vergi Sirküleri 95 : Konaklama Vergisi Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 95 : Konaklama Vergisi Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ
SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019
SİRKÜLER NO : 2019/95

KONAKLAMA VERGİSİ  YAYIMLANMIŞTIR


(7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 07/12/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)


Yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile 6802 sayılı  Gider Vergileri Kanunun “İkinci Kısmı”nın “İkinci Bölümü”nün başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde düzenlenerek yeni bir vergi ihdas edilmiştir. Buna göre Konaklama Vergisi kısaca aşağıdaki gibi açıklanmıştır:


1. Vergiye Tabi Hizmetler ve Verginin Mükellefi: Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. Konaklama vergisinin mükellefi bu  belirtilen hizmetleri sunanlardır.


2. Konaklama Vergisinin Matrahı ve Oranı: Konaklama vergisi, Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir.

Konaklama vergisinin oranı %2 olup 31/12/2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır.


3. Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.


4. İstisnalar: Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:
    a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.
    b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.


5. Vergilendirme Dönemi, Beyan ve Ödeme: Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.


Konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Ve Maliye Bakanlığı yetkili olup konuya ilişkin Tebliğ düzenlemesi yapılması beklenmektedir.

Düzenleme, 01/04/2020 Tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. ( Konaklama Vergisi madde 9 ve Madde 42)


Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.