Vergi Sirküleri 88 : Tecil Faiz Oranı Yıllık %22’den %19’a İndirilmiştir

Vergi Sirküleri 88 : Tecil Faiz Oranı Yıllık %22’den %19’a İndirilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ :25.10.2019

SİRKÜLER NO : 2019/88

TECİL FAİZ ORANI YILLIK %22’DEN %19’A İNDİRİLMİŞTİR 

(Tahsilat  Genel Tebliği Seri:C Sıra No:4, 25/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’un 48 inci maddesine istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 25/10/2019 tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden;

  • 25/10/2019 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık  %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
  • 25/10/2019 tarihinden  önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 25/10/2019 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, 25/10/2019  tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
  • Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden (25/10/2019)  itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tahsilat  Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:4)’ne ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.