Vergi Sirküleri 84 : Elektronik Belge Uygulamalarının Tümünün Toplandığı Vuk 509 Sıra No’lu Tebliğ İle Önemli Açıklamalar Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 84 : Elektronik Belge Uygulamalarının Tümünün Toplandığı Vuk 509 Sıra No’lu Tebliğ İle Önemli Açıklamalar Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ :21.10.2019

SİRKÜLER NO : 2019/84

 

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARININ TÜMÜNÜN TOPLANDIĞI  VUK 509 SIRA NO’LU TEBLİĞ İLE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR 

(VUK 509 Sıra No’lu Genel Tebliği, 19/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile  elektronik belge uygulamalarının tümü tek tebliğde toplanmış ve bunlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

1. e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasına 19/10/2019 tarihi itibariyle  geçmiş olan mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacaklardır.

2. e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

3. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

4. Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

5. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

6. Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

7. Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

8. Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.

9. Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

10. E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

VUK 509 Sıra No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.