Vergi Sirküleri 74 : Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Kararında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 74 : Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Kararında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.08.2019

SİRKÜLER NO : 2019/74

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİ KARARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(1403 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 7/8/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 Tarih ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler kısaca şöyledir:

  • Karar’da yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş; ayrıca Karar’a “aracı kurum”, öncelikli ürün”, “program değerlendirme komitesi”, “teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı” ibarelerinin tanımları eklenmiştir.
  • Kararın 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle “(g) Faiz veya kâr payı desteği” ile “(I) Hibe desteği” karara eklenmiştir.
  • Kararın 4üncü maddesine fıkra eklenerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvuruları hakkında uygulanacak usul ve esasların Bakanlık tarafından tebliğ düzenlemesi ile belirleneceği düzenlenmiştir.
  • Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” ve dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve mezkûr maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,”

“(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirasıolması gerekir.”

  • Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir.

1403 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.