Vergi Sirküleri 73 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 73 : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.08.2019

SİRKÜLER NO : 2019/73

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,  7/8/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/6/2012 Tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler kısaca şöyledir:

  • Destek unsurları arasına "kâr payı desteği" de eklenmiştir. Yapılan değişiklikle yatırımlara sağlanan  "faiz desteği"nin yanına, "kâr payı desteği" de eklenerek kapsam genişletilmiştir.

  • Büyük ölçekli yatırımlar ibaresi Karardan çıkarılarak, Karar’a “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen” yatırımlar ibaresi eklenmiştir.

  • Otomobil üretimine yönelik asgari yüzbin adet/yıl yatırımlar için özel destekler sağlanmıştır.

  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için faiz veya kar payı destekleri verilmiştir. Bu yatırımlar için sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırıma oranına ilişkin bölgeler itibariyle yapılan sınırlandırmanın uygulanmaması sağlanmıştır.

  • Kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Büyük ölçekli yatırımlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90

 

  • Kararın 24 üncü maddesinin sekizinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: “ Bu Karar ve daha önceki kararlar kapsamındaki tüm teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanmayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir.”

  • Kararın 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları           uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir. ”

Karara eklenen geçici 13 üncü madde ile hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine ilişkin aşağıdaki destekler sağlanmıştır:

1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

İller

Yatırım Yeri Tahsisi

Sigorta Primi İşveren Hissesi

Sigorta Primi Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas

OSB ve EB Dışı

3

 

OSB ve EB İçi

3

3

Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

OSB ve EB Dışı

4

 

OSB ve EB İçi

4

4

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van

 

5

5

10

 

  • Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 5 numaralı sektör koduna karşılık gelen “Giyim eşyası imalatı” satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

http://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2019/08/yatirimlarda-1402.jpg

1402 sayılı Karar, 7/8/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na  ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.