Vergi Sirküleri 69 : 7186 Sayılı Kanun İle Elektrik Motorlu Araç Üretilmesine Vergisel Destekler Sağlanmıştır

Vergi Sirküleri 69 : 7186 Sayılı Kanun İle Elektrik Motorlu Araç Üretilmesine Vergisel Destekler Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.07.2019

SİRKÜLER NO : 2019/69

7186 SAYILI KANUN İLE ELEKTRİK MOTORLU ARAÇ ÜRETİLMESİNE VERGİSEL DESTEKLER  SAĞLANMIŞTIR

(7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  19 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır)

Yayımlanan 7186 Sayılı Kanun’un 19 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 12 nci madde ile ülkemizde elektrik motorlu araçların üretilmesinin ve bu araçların yurt içinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, 6745 sayılı Kanun’un 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla Kanunun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin (ÖTV), takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Konu hakkında yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararları takip edilmelidir.

 

Düzenleme 19/7/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.