Vergi Sirküleri 58 : 1 Temmuz 2019 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 6.379,86 TL’dir

Vergi Sirküleri 58 : 1 Temmuz 2019 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 6.379,86 TL’dir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.07.2019

SİRKÜLER NO : 2019/58
 

1TEMMUZ 2019 TARIHINDEN ITIBAREN VERGIDEN ISTISNA KIDEM TAZMINATI TUTARI 6.379,86 TL’DIR

(4/7/2017 Tarih ve 205248 Sayılı Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.)

1 Temmuz 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 6,379.86 TLolarak  dikkate alınacaktır.

Bilindiği üzere, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 5’inci maddesi değişik Gelir Vergisi Kanunu’nun kıdem tazminatı ile ilgili 25/7’nci fıkrası ile  1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca, hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem tazminatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları istisna kapsamına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilmektedir.

Hizmet erbabının kıdem tazminatına esas ücretine göre hesaplanan ve en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşan ödemelerde ise en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi kadarlık kısmı istisnaya konu edilecek, aşan kısmı ise ücret olarak vergilendirilecektir. Buna göre ilgili dönem için en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi 4/7/2017 Tarih ve 205248 Sayılı Genelge ile  belirlenmiş ve böylece vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 6,379.86 TL olmuştur.

4/7/2017 Tarih ve 205248 Sayılı Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.