Vergi Sirküleri 41 : Başta Döviz Mevduat Faizleri Olmak Üzere Bazı Menkul Sermaye İratlarının Stopaj Oranları Değiştirilmiştir.

Vergi Sirküleri 41 : Başta Döviz Mevduat Faizleri Olmak Üzere Bazı Menkul Sermaye İratlarının Stopaj Oranları Değiştirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 21.03.2019

SİRKÜLER NO : 2019/41
 

BAŞTA DÖVİZ MEVDUAT FAİZLERİ OLMAK ÜZERE BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARININ STOPAJ ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

(842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 21/03/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Karar ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar’ da bir dizi değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklere göre, bir yıla kadar vadeli döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı %20'ye, bir yıldan uzun vadeli döviz mevduatlar için stopaj oranı ise yüzde %18’e yükseltilmiştir. Değişiklik, 21/3/2019 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürülüğe girmiştir.


 Değişiklik, 21/3/2019 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürülüğe girmiştir.

Ayrıca, 842 Sayılı Karar ekinde ayrıntılı belirtildiği üzere, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen gelirlere uygulanacak stopaj oranları, yine tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak stopaj oranları da yeniden belirtlenmiş ve Karar ekinde duyurulmuştur.

Karar ile Varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %1 olarak uygulanması sağlanmıştır. Bu uygulama Kararın yayım tarihi itibariyle yürülrüğe  girmiştir.

842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.