Vergi Sirküleri 28 : Şehir İçi Otobüs İşletmelerinin Hasılat Esaslı KDV Sistemine Geçebilmeleri Sağlanmıştır

Vergi Sirküleri 28 : Şehir İçi Otobüs İşletmelerinin Hasılat Esaslı KDV Sistemine Geçebilmeleri Sağlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 08.02.2019

SİRKÜLER NO : 2019/28
 

ŞEHİR İÇİ OTOBÜS İŞLETMELERİNİN HASILAT ESASLI KDV SİSTEMİNE GEÇEBİLMELERİ SAĞLANMIŞTIR

 (718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 07/02/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, KDV Kanunun 38 inci maddesi kapsamında Cumhurbaşkanınca belirlenecek sektörler itibariyle hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanabilecektir.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile  5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dâhil en az on sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin  hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

Uygulamaya geçiş zorunlu olmayıp, uygulamadan yararlanmak isteyen ve kapsam dahilinde olan mükellefler, belirlenen bu oranı hasılatlarına uygulamak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek ödeyeceklerdir.

Bu uygulamadan yararlanabilmek için, münhasıran yukarıda tanımlanan faaliyetle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamayacaklardır. Diğer yandan sistemden yararlanabilecek olanların bu sistemi seçmeleri halinde iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümün değildir.

Karar, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.