Vergi Sirküleri 23: Ülkemizde Oynanacak Olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali Ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline İlişkin KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnaları Düzenlenmiştir

Vergi Sirküleri 23: Ülkemizde Oynanacak Olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali Ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline İlişkin KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnaları Düzenlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/23
 

ÜLKEMİZDE OYNANACAK OLAN  2019 UEFA SÜPER KUPA FINALI VE 2020 UEFA ŞAMPIYONLAR LIGI FINALINE ILIŞKIN KDV, GELIR VE KURUMLAR VERGISI ISTISNALARI DÜZENLENMIŞTIR

( 7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30/1/2019 Tarihli  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.) ,

Yayımlanan 7162 Sayılı Kanun ile ülkemizde oynanacak olan 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakaları kapsamında vergi avantajları getirilmiştir.

Yayımlanan kanun ile KDV kanuna Geçici 40’ıncı madde eklenerek,  2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Ayrıca bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise KDVK 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.

Yine aynı şekilde KVK’na Geçici 11 inci madde eklenerek, 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsamaktadır.

Değişiklik, 30/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.