Vergi Sirküleri 15 : 2019 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasında Uygulanacak Artış Oranı %11,865 Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 15 : 2019 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasında Uygulanacak Artış Oranı %11,865 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/15
 

2019 YILINDA EMLAK VERGİSİ HESAPLAMASINDA UYGULANACAK ARTIŞ ORANI %11,865 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

( 74 Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’i 31/12/2018 Tarihli  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

Öteden beri emlak vergisi mükellefi olanların 2019 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,865 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere 2018 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2019 yılına ait emlak vergi değerleri 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan %11,865 oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.

Yayımlanan Tebliğ’de ile 2019 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespitine ilişkin hususlarda örneklerle açıklamalar yapılmıştır.

74 No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.