Vergi Sirküleri 14 : 2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %21,25 Olarak Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 14 : 2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı %21,25 Olarak Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/14
 

2019 YILI TEMERRÜT FAİZ ORANI %21,25 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 2/1/2019 Tarihli Gazete’de Tebliğ  Yayımlanmıştır)

Türk Ticaret Kanununun 1530’uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 21,25 olarak belirlenmiştir. Ayrıca alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 245,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.