Vergi Sirküleri 12 : 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 12 : 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 02.01.2019

SİRKÜLER NO                : 2019/12

 

2019 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ BELİRLENMİŞTİR

(537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  51  No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Yayımlanan 537 No’lu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 2018 yılında uygulanan vergi tutarları 2019 yılı için %15,9 oranında artırılmıştır. Buna göre, yayımlanan 51 no’lu MTV Kanunu Tebliği ile de  1/1/2019 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin MTV  Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı  tarife, ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ile Geçici 8 inci maddesindeki (I/A)sayılı tarife   yeniden belirlenmiştir.

 Buna göre Motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin tarifeler aşağıdaki gibidir:

 

 (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

12-1

 

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

12-2

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

12-3

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

12-4

7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca;(I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,

h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir

537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

51No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.