Vergi Sirküleri 03 : 2019 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Vergi Sirküleri 03 : 2019 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/03
 

2019 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI  BELİRLENDİ

 

(Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 27/12/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)

Söz konusu Komisyon Kararına istinaden asgari ücret tutarı 1/1/2019- 31/12/2019 tarihleri için aylık net  2.020,90 TL olarak belirlenmiştir.

 

2019 yılı aylık asgari ücretin ayrıntılı hesaplaması aşağıda yer aldığı gibidir:

 

1. ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ:

1. 1.ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK PRİMİ% 14

358,18

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1

25,58

GELİR VERGİSİ% 15 (*)

134,32

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

191,88

DAMGA VERGİSİ% 0,759

19,42

KESİNTİLER TOPLAMI

537,50

NET ASGARİ ÜCRET (**)

2.020,90

1.2. İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)

396,55

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2

51,17

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

3.006,12

 

 

2. KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY):


(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

 

2.1. NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

 

ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK PRİMİ% 14

358,18

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1

25,58

KESİNTİLER TOPLAMI

383,76

NET ASGARİ ÜCRET

2.174,64

2.2. İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)

396,55

İŞSİZLİK SİG. FONU% 2

51,17

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

3006,12

 

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır. 

Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (191,88) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’na ulaşmak tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş