Vergi Sirküleri 87 : Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi Kapsamında OTV İstisnası Uygulamasına İlişkin Teblig Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 87 : Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi Kapsamında OTV İstisnası Uygulamasına İlişkin Teblig Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/87
 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ÖTV istisnası UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Özel Tüketim Vergisi IV Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No’lu Tebliğ, 27/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 5/12/2017 Tarihinde yayımlanan 7061 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda olduğu gibi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikle, KDV Kanununa eklenen geçici 38 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği 5/12/2017 tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak ÖTV Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden müstesna olmuştu

Yayımlanan Tebliğ ile ÖTV IV Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “VI- ÇEŞİTLİ HUSUSLAR” başlıklı kısmında yer alan “Ç- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere “D- FIRSATLARI ARTIRMA VE TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ (FATİH) PROJESİ KAPSAMINA GİREN MALLARIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TESLİMİNDE ÖTV İSTİSNASI” bölüm eklenmiş ve takip eden bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.

Eklenen Bölüm ile istisna uygulaması kapsamındaki malları Milli Eğitim Bakanlığına ya da Proje yüklenicine teslim eden mükellefler ya da gümrük idaresince, söz konusu malların FATİH Projesi kapsamında kullanılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen onaylı bir belge/yazı isteneceği ve bu belgeye/yazıya istinaden ÖTV uygulanmaksızın işlem yapılacağı belirtilmiştir. Tebliğde ayrıca istisna uygulamasına ilişkin diğer detaylara yer verilmiştir.

Tebliğ ile ayrıca ÖTV IV Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımlarına İlişkin İstisna” uygulaması kapsamına “Adalet Bakanlığı”da eklenmiştir.

Özel Tüketim Vergisi IV Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No’lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş