Vergi Sirküleri 86 : Emlak Vergi Artışını %50 İle Sınırlandıran Düzenlemeye İlişkin Tebliğ İle Açıklamalar Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 86 : Emlak Vergi Artışını %50 İle Sınırlandıran Düzenlemeye İlişkin Tebliğ İle Açıklamalar Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 26.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/86
 

EMLAK VERGİ ARTIŞINI %50 İLE SINIRLANDIRAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN TEBLİĞ İLE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR

(Emlak Vergisi Kanunu 72 Seri No’lu Tebliği, 26/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 5/12/2017 Tarihinde yayımlanan 7061 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda olduğu gibi Emlak Vergisi Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikle, Emlak vergisi Kanununa geçici 23’üncü madde eklenmek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sini geçmemesi sağlanmıştı. Yapılan kanun değişikliği ile takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden işlem yapılması amaçlanmıştı.

Ayrıca, emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de bu düzenleme ile belirlenen değerlerin dikkate alınacağı açıklanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile artışı %50 ile sınırlandıran 2017 yılı asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabı örneklerle açıklanmıştır. Tebliğde ayrıca, Belediyelerce 2018 yılı emlak vergi değerinin hesabında yapılacak işlemlere ve diğer hususlara da yer verilmiştir.

Emlak Vergisi Kanunu 72 Seri No’lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş