Vergi Sirküleri 80 : Sporcu Ücretlerindeki Stopaj Uygulaması 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzaltılmıştır.

Vergi Sirküleri 80 : Sporcu Ücretlerindeki Stopaj Uygulaması 31/12/2019 Tarihine Kadar Uzaltılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 20.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/80
 

SPORCU ÜCRETLERİNDEKİ STOPAJ UYGULAMASI 31/12/2019 TARİHİNE KADAR UZALTILMIŞTIR

( Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7063 Sayılı Kanun, 20/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere Gelir vergisi Kanunu’nun (GVK) Geçici 72. Maddesi ile sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranları belirlenmektedir. Söz konusu geçici maddenin 31/12/2017 olana yürürlük süresi 31/12/2019’a kadar uzatılmıştır. Buna göre 31/12/2019 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılamaya devam edilecektir.

a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 15,

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için % 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7063 Sayılı Kanun'a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş