Vergi Sirküleri 76 : Gayrimenkul Sermaye İradında %15’e Düşen Götürü Gider Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 76 : Gayrimenkul Sermaye İradında %15’e Düşen Götürü Gider Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 14.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/76
 

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA %15’E DÜŞEN GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI HAKKINDA GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

( 300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 14/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere, 7061 sayılı Kanunun ile yapılan düzenlemeyle Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesi hükmolunmuştur. 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş olan değişikliğe ilişkin olarak yayımlanan Tebliği ile aşağıdaki şekilde örneklerle açıklamalar yapılmıştır:

Örnek 1: Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

 

 

 

 

 

Örnek 2: Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bay (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

 

 

 

 

300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş