Vergi Sirküleri 74 : Asgari Ücrette Yılın Son Aylarında Meydana Gelen Düşüşü Telafi Eden Agi Uygulamasına İlişkin Teblig Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 74 : Asgari Ücrette Yılın Son Aylarında Meydana Gelen Düşüşü Telafi Eden Agi Uygulamasına İlişkin Teblig Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/74
 

ASGARİ ÜCRETTE YILIN SON AYLARINDA MEYDANA GELEN DÜŞÜŞÜ TELAFİ EDEN AGİ UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(299 No’lu Gelir Vergisi Vergisi Genel Tebliği, 06/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere dün yayımlanan 7061 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa (GVK) geçici 87 nci madde eklenerek, gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu, sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik yasal düzenleme yapılmıştı.

 

Bugün yayımlana GVK Tebliği ile konuya ilişkin örneklerle açıklamalar yapılmış olup yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

  • Uygulamaya ilişkin net ücret tabirinden, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücret anlaşılacaktır.
  • Telafi edici asgari geçim indirimi uygulamasından, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.
  • Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.
  • Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.
  • 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.404,06 TL’ye tamamlanacaktır.
  • 1.404,06 TL ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.
  • 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin Kasım ayına ait Asgari Geçim İndirimi Bordrosunda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle mahsup edilecektir. Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde kalan bu tutar, daha sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde mahsup edilecek olup söz konusu dönemlere ait muhtasar beyannameler için bu nedenle düzeltme yapılmayacaktır
  • İlave asgari geçim indirimi tutarının mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarların ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir
  • Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

 

299 No’lu Gelir Vergisi Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş