Vergi Sirküleri 66 : Altyapı Gyo’lar Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanamayacaktır

Vergi Sirküleri 66 : Altyapı Gyo’lar Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanamayacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 01.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/66
 

ALTYAPI GYO’LAR KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAktır

(KVK 1 Seri No’lu Genel Tebiliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No’lu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendine göre, “Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) veya ortaklıklarının (GYO) kazançları” kurumlar vergisinden istisnadır.

Konuya ilişkin olarak SPK’nın son dönemde yapmış olduğu bir dizi düzenler sonucunda daha önce ayrı bir fon çeşidi olarak düzenlemmiş olan “Altyapı Gayrimenkul Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ 23/1/2014 Tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. SPK tarafından yapılmış diğer Tebliğ düzenlemerine göre de Altyapı GYO’ların Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarından ayrışan düzenlemeye tabi olduğu görülmüştür.

Bu nedenlerden dolayı yayımlanan KVK Tebliği uayarınca, Türkiye Cumhuriyeti adına Portföyü, yukarıda belirtilen gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarından farklı olarak, altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarının KVK Mad. 5/1-d alt bendi kapsamında istisnaya konu edilmesi mümkün olmayacaktır. Buna göre bu fon veya ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatına göre kurulmuş olmaları ya da unvanlarında “Gayrimenkul Yatırım Fonu” veya “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” ibarelerinin bulunması, bunların anılan istisnadan faydalanmasını sağlamayacaktır.

KVK 1 Seri No’lu Genel Tebiliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş