Vergi Sirküleri 65 : Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin (Otomatik Bilgi Değişimi) Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Vergi Sirküleri 65 : Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin (Otomatik Bilgi Değişimi) Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.11.2017

SİRKÜLER NO : 2017/65
 

VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN (OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ) ONAYLANMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANMIŞTIR

(Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin çekincelerle birlikte onaylanması, 26 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kasım 2011 tarihinde Cannes’da imzalanan ve 3 Mayıs 2017 tarihli ve 7018 sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” Ülkemizin belirttiği çekincelerle birlikte onaylanarak yayımlanmıştır.

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi’nin öncülüğünde başlatılan süreç birçok ülke tarafından imzalanan "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” olarak karşımıza çıkmıştır. Sözleşmeye taraf ülkeler arasında sağlanması istenen kapsamlı işbirliği alanları aşağıdaki gibidir:

  • Bilgi değişimi,
  • Eşzamanlı vergi incelemeleri,
  • Yurt dışı vergi incelemelerine katılım,
  • Tahsilatta yardımlaşma,
  • Belgelerin Tebliğ edilmesinde yardımlaşma.

Sözleşme kapsamı idari yardımlaşmaya taraf ülkelerin mukim ve vatandaşları ile sınırlı tutulmamış olup üçüncü ülke mukim ve vatandaşları da sözleşmenin kapsamına alınarak bunlarla ilgili de bilgi değişimi ve diğer yardımlaşmaların yapılabilmesi sağlanmıştır.

Ülkemiz, “Vergi Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ne taraf olurken kapsayacağı vergileri Gelir Vergisi , Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi olarak sınırlı tuttuğunu belirterek çekince koymuştur. Ayrıca, sözleşmenin Türkiye açısından yürürlüğe girdiği tarihten önce doğan vergi alacaklarına uygulanmayacağını da belirtmiştir.

Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından sözleşmenin onay, kabul veya uygun bulunduğuna dair belgenin “Depoziterlerden Birine” (Avrupa Konseyi Genel Sekreterine veya OECD Genel Sekreterine) tevdi edildiği tarihten sonraki üç aylık sürenin bitimini takip eden ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin onaylanmasını uygun bulan 2017/10969 sayılı Bakan Kurulu Kararı’na ve Sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş