Vergi Sirküleri 60: Torba Kanun Tasarısı İle 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda Yapılacak Degişiklikler

Vergi Sirküleri 60: Torba Kanun Tasarısı İle 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda Yapılacak Degişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017

SİRKÜLER NO : 2017/60
 

TORBA KANUN TASARISI İLE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARI KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

(Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 27/9/2017Tarihinde TBMM’ye sevk edilmiştir.)

TBMM’ye sevk edilen kanun tasarısı ile bir çok vergi kanununda da değişikler öngörülmektedir. Bilindiği üzere Tasarı TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürülüğe girecek olup Yayımlandığında ayrıca duyuru Sirkülerimiz yapılacaktır.Söz konusu Tasarı kapsamında Amme AlacaklarınınTahsil Usulu Hakkında Kanun’da öngörülen değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

  1. 6183 SAYILI KANUNDA YER ALAN 7 GÜNLÜK SÜRE 15 GÜNE ÇIKARILACAKTIR: 6183 AATUH kanun madde 15, 55, 56, 60‘ta yer alan 7 günlük (ihtiyati hacze itiraz, ödeme emri ödeme süresi, itiraz süresi, alacağın takibe geçilme süresi) 15 güne çıkarılmaktadır. Tasarı ile öngörülen değişikler şöyledir:
  2. İhtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlendiği 15 inci maddesinde yer alan 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır.
  3. Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer aldığı 55 inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır. Ayrıca, borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu mallan tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 gün olarak yeniden düzenlenmektedir.
  4. 56 nci maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden Önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarılmaktadır.
  5. 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmaktadır.
  6. 60 ıncı maddesinde yer alan mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik karan alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne çıkanlmaktadır.
  7. AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER İLE İŞLEM YAPANLARIN SORUMLULUĞU YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR: 6183 AATUH kanun madde 22/A maddesinde yer alan Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumluluğu maddesi değiştirilmiş, Maliye Bakanlığına borcu yoktur belgesi vermek ve vadesi geçmiş borçu bulanalar için işçi ücret alacakları hariç kesinti yapma yetkisi yetkisi verilmiştir.
  8. HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLLERİGENİŞLETİLMİŞTİR: 6183 AATUH kanun madde 41’de yer alan Hususi Ödeme Şekillerine kredi kartı yanında, banka kartı ve benzeri kartlar ile ödenmesi, ibaresi eklenerek, ödemelerin bunlarlada yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.

Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş