Vergi Sirküleri 57 : Torba Kanun Tasarısı İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılacak Değişikler

Vergi Sirküleri 57 : Torba Kanun Tasarısı İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılacak Değişikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017

SİRKÜLER NO : 2017/57
 

TORBA KANUN TASARISI İLE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLER

(Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 27/9/2017Tarihinde TBMM’ye sevk edilmiştir.)

TBMM’ye sevk edilen kanun tasarısı ile bir çok vergi kanununda da değişikler öngörülmektedir. Bilindiği üzere Tasarı TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürülüğe girecek olup Yayımlandığında ayrıca duyuru Sirkülerimiz yapılacaktır.Söz konusu Tasarı kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nda öngörülen değişikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Gayrimenkul Sermaye İradlarına ilişkin %25’lik götürü gider uygulaması %15’e düşürülecektir: GVK Madde 74 de yer alan Gayrimenkul Sermaye İradlarına ilişkin %25’lik götürü gider uygulamasındaki oranın %15’e düşürülmesi öngörüşmüştür. Bu madde 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere kanunun yayım tarihi itibariyle yürülüğe girecektir.

2. DAĞITILABİLİR KURUM KAZANÇLARINDAN STOPAJ YAPILACAKTIR: GVK’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin mülga (c) alt bendinin yeniden düzenlenmesi ile; Tam mükellef kurumlar tarafından elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen ve/veya kar dağıtımına konu edilmeyen dağıtılabilir kurum kazançlarından stopaj yapılacaktır.

Bu madde, kanunun yayımlandığı tarihten sonra verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin ait olduğu hesap döneminde elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarinde yürülüğe girecektir.

3. %27’LİK VERGİ DİLİMİ %30’A YÜKSELTİLMİŞTİR: GVK Madde 103 de yer alan vergi dilimlerinden %27 dilimi %30 yükseltilmiştir. Değişiklik 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Torba yasaya eklenen geçici madde 3 ile ölüm ve memleketi terk halinde bu kanunun yayımlanmasından önce beyan edilen gelirlere değişiklik öncesi tarife uygulanacaktır. Ayrıca, ücretler açısından ise 1.1.2018 den itibaren elde edilecek gelirlere uygulanacaktır.

4. ASGARİ ÜCRET GELİRLERİNDE YILIN SON AYLARINDA OLUŞAN AZALMAYI TELAFİYE YÖNELİK UYGULAMA: GVK’ya Geçici 87’nci Madde eklenerek, asgari ücret gelirlerinde vergi dilimi nedeniyle yılın son aylarında meydana gelen azalmanın Asgari Geçim İndirimi uygulaması ile telafisine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Düzenleme, 1/9/2017 Tarihinden geçerli olmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürülüğe girecektir.

Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş