Vergi Sirküleri 55 : Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Kdv Tevkifat Oranı 3/10’a Yükseltilmiştir

Vergi Sirküleri 55 : Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Kdv Tevkifat Oranı 3/10’a Yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.09.2017

SİRKÜLER NO : 2017/55
 
 

BELİRLENMİŞ ALICILARA KARŞI İFA EDİLEN YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI 3/10’A YÜKSELTİLMİŞTİR

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri No’lu Tebliğ, 27/9/2017Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik uyarınca, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Ayrıca, KDV Genel UygulamaTebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” yukarıdaki düzenleme paralelinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

Yayımlanan Tebliğ, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren yürülüğe girecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri No’lu Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş