Vergi Sirküleri 44 : Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Düzenlemesinde Değişiklik Yapan Tebliğler Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 44 : Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Düzenlemesinde Değişiklik Yapan Tebliğler Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.06.2017

SİRKÜLER NO : 2017/44
 

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU düzenlemesinde DEĞİŞİKLİK yapan tebliğler yayımlanmıştır

(298 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 480 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 09/06/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

1. Bilindiği üzere 268 Seri No’lu GVK Genel Tebliği ile kira ödemelerine ilişkin tevsik zorunluluğunun kapsamı belirlenmiş olup buna göre her bir konut için aylık 500TL ve üzeri kira geliri elde edenler tevsik zorunluluğu kapsamına alınmıştı.

298 Seri No’lu Tebliğ ile yapılan değişiklik ile tevsik zorunluluğu kapsamı genişletilmiş olup, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamaları tutara bakılmaksızın tevsik zorunluluğu kapsamına dahil edilmiştir.

Düzenleme 1/7/2017 tarihi itibariyle yürülüğe girecektir.

2.1. Diğer yandan yayımlanan 480 No’lu VUK Genel Tebliği ile de tevsik zorunluluğu kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin 7.000TL lik hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme de 1/7/2017 tarihi itibariyle yürülüğe girecektir.

2.2. Yine aynı Tebliğ ile yapılan değişiklikle aşağıda yer alan tahsilat ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır:

“ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler,”

Bu değişiklik ise 9/6/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

298 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

480 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş