Vergi Sirküleri 2017/16 : Sahte Belge Düzenleyicilerine İlişkin Teminat Uygulaması Hakkında VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2017/16 : Sahte Belge Düzenleyicilerine İlişkin Teminat Uygulaması Hakkında VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 13.02.2017

SİRKÜLER NO : 2017/16
 

SAHTE BELGE DÜZENLEYİCİLERİNE İLİŞKİN TEMİNAT UYGULAMASI HAKKINDA  VUK  GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (478 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 11/02/2017 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, 11.04.2013 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6455 Sayılı Yasa ile sahte belge düzenleyicisi olduğu vergi inceleme raporuyla tespit edilenlerin daha sonra işe başlama bildiriminde bulunması halinde, adlarına mükellefiyet tesis edilebilmesi; bunların ve mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilenlerin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi ve teminat verilmesi şartlarına bağlanmıştı.

Yayımlanan Tebliğ ile bu tür sahte belge düzenleyicilerinden aranacak teminat uygulamasının esaslarına ilişkin başta aşağıda belirtilen konular olmak üzere çeşitli konularda açıklamalar yapılmıştır:

  • Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Gerçek/Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması,
  • Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül İdarecileri İçin Teminat Uygulaması,
  • Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiler ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması,
  • Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin İşlenmesinde Bilfiil Bulundukları Tespit Edilenler İçin Teminat Uygulaması,
  • Alınan Teminatların İadesi,
  • Meslek Mensuplarının Durumu,

478 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş