Vergi Sirküleri 2017/14 : 2016 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2017/14 : 2016 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 08.02.2017

SİRKÜLER NO : 2017/14
 

2016 YIL SONU DEĞERLEMESİNDE ESAS ALINACAK KURLAR BELİRLENMİŞTİR

 (477 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, VUK 280’inci maddesinin verdiği yetki uyarınca Maliye Bakanlığı, her yıl Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurları belirlemektedir.  Yayımlanan Tebliğ  ve Ekinde yer alan tablo ile 31/12/2016 tarihi itibariyle değerlemede kullanılacak kurlar belirlenmiş olup Sirkülerimiz Ekinde yer almaktadır.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2016 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerektiği unutulmamalıdır.

477 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

Eki tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş