Vergi Sirküleri 2017/12 : Bazı Malların Kdv Ve Ötv Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2017/12 : Bazı Malların Kdv Ve Ötv Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 03.02.2017

SİRKÜLER NO               : 2017/12

 

BAZI MALLARIN KDV VE ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

(2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 03/02/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların ÖTV ve KDV oranlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Gemilerinin Tesliminde KDV Oranı %1; ÖTV Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir:

Bu Kararın yine 4 üncü maddesiyle, yukarıda bahsedilen 2007/13033 sayılı Kararın eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre; yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Yine söz konusu BKK ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki;

  • 8901.10.10.00.11 numaralı “18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri” için ÖTV oranı %6,7 ‘den 0’a,

  • 8901.10.90.00.11 numaralı “Yolcu ve gezinti gemileri” için ÖTV oranı %6,7 ‘den 0’a,

  • 89.03 numarasında yer alan mallardan ise sadece yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı %6,7 ‘den 0’a,

indirilmiştir.

2. Hayvan Yemleri ve Gübreler ile Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Tesliminin (I) Sayılı KDV Listesinden Çıkarılmıştır:

Bilindiği üzere, 6663 sayılı Kanun ile  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, ilgili BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu ve 20 nci sıralarında yer alan ürünlerin teslimleri 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınmıştır.

Bu düzenleme uyarınca, bugünkü BKK ‘nın 4 üncü maddesiyle,  2007/13033 sayılı Kararın eki (I) sayılı listenin aşağıda yer verilen 19 uncu sırası değiştirilmiş ve 20 nci sırası yürürlükten kaldırılarak hayvan yemleri ve gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminin (I) sayılı listeden çıkarılmıştır.

3. Mobilya Sektöründe Aşağıdaki Malların KDV Oranı 30 Nisan 2017 Tarihine Kadar %8 Olacaktır:

BKK’nın 5’inci maddesiyle, aşağıdaki listede belirtilen malların 30/04/2017 tarihine kadar tesliminde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

30/04/2017 tarihine kadar %8 KDV oranı uygulanacak malların listesi aşağıdaki gibidir:

 

G.T.İ.P. NO:

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82

Bambudan olanlar

9403.83

Hintkamışından

9403.89

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

 

Diğer yandan, mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

4. Beyaz Eşyalarda 30 Nisan 2017 Tarihine Kadar ÖTV  %0 Uygulanacak:

BKK’nın 8’inci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan, aşağıdaki listede yer alanların 30/04/2017 tarihine kadar tesliminde ÖTV oranı % 6,7 yerine %0 olarak uygulanacaktır.

30/04/2017 tarihine kadar %0 ÖTV oranı uygulanacak malların listesi aşağıdaki gibidir:

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler   

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)  

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

Elektrikli olanlar

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

Diğerleri

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

 

5.İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yılı İçinde Yapılacak  KDV İade Alt Sınırı 10.000TL Olarak Belirlenmiştir.

Bilindiği üzere 6770 Sayılı yasa ile indirimli orana tabi işlemlerde, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade alınabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme uyarınca, BKK’nın 6’ncı maddesiyle, 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL’yi aşan kısmının, yılı içinde iade edilebileceği belirlenmiştir.5. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yılı İçinde Yapılacak  KDV İade Alt Sınırı 10.000TL Olarak Belirlenmiştir.

Ayrıca, 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılınca yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilecektir.

2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.