Vergi Sirküleri 2017/11 : Gayrimenkul Sektörü İçin Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Düzenlemeleri Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2017/11 : Gayrimenkul Sektörü İçin Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Düzenlemeleri Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.02.2017

SİRKÜLER NO : 2017/11
 

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ DÜZENLEMELERİ YAPILMIŞTIR

(2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 03/02/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Yayımlanan Karar ile Konut sektöründe damga vergisi (DV) ve KDV alanında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri İle Konut Satış Sözleşmelerinde DV Oranı Sıfırlanmıştır:

Bu Karar ile Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:” başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan “Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen” başlıklı  (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri”ne ait (Binde 9,48) olan damga vergisi oranı “0” olarak belirlenmiştir.

2. Konut Teslimlerinde KDV Oranı Düşürülmüştür:

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2’nci maddesiyle, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Buna değişikliğe göre, yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 1.000 Türk Lirası ile 2.000 bin Türk Lirası (2.000 Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde %8, (bu oran düzenleme öncesi %18 idi)

b) 2.000 Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18,

KDV oranı uygulanacaktır.

Ayrıca bu Kararın 3’üncü maddesiyle, 2007/13033 sayılı Kararda yer alan 31/3/2017 tarihi 30/9/2017 olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre, %18 KDV oranına tabi konutların da 30 Eylül 2017 tarihine kadar teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.

2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş