Vergi Sirküleri 2017/09: Yabancı Bayrak Çekilmiş Olan Yat, Kotra, Tekne Ve Gezinti Gemilerinin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Vergisel İstisnalar

Vergi Sirküleri 2017/09: Yabancı Bayrak Çekilmiş Olan Yat, Kotra, Tekne Ve Gezinti Gemilerinin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Vergisel İstisnalar

 VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.01.2017

SİRKÜLER NO : 2017/09
 

YABANCI BAYRAK ÇEKİLMİŞ OLAN YAT, KOTRA, TEKNE VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN

TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN VERGİSEL İSTİSNALAR

(T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun   27/01/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Bu günkü Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Torba Yasanın 38. maddesinde yapılan düzenleme ile yabancı bayrak çekilmiş deniz taşıtlarının Türk Bayrağına geçişi kolaylaştırılmaktadır.

Yasa kapsamına Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alanlardan sadece;

  • yat,
  • kotra,
  • tekne ve
  • gezinti gemileri

girmektedir. Bu deniz taşıtları şu anda fiilen yurtdışında mevcut olabilecekleri gibi yurt içinde de olabilirler. Her iki durumda yasadan yararlanmaya engel değildir.

Mülkiyeti yurtdışında yerleşik kişi ya da kurumlara ait görünen bu taşıtların, bedelsiz olarak Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişilere devredilerek Türk gemi sicili/bağlama kütüğüne kayıt ve tescili gerekmektedir. Bu intikal işlemi için Veraset ve İntikal Vergisi alınmayacaktır.

İşte bu deniz taşıtlarının ithali ile kayıt ve tescil işlemlerinde (bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere), KDV, ÖTV, gümrük vergisi  başta olmak üzere hiçbir vergi, resim, harç ve fon alınmayacaktır.

Ayrıca bu işlemler ve edinimlerle ilgili olarak, kayıt ve tescil öncesi dönemlerde dahil olmak üzere herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Uygulamaya ilişkin Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olup, geniş açıklamalar için Tebliğinin yayımı beklenilmelidir.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6770 Sayılı Kanun’a  ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş