Vergi Sirküleri 2017/01 : Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranı Ve Avans Faiz Oranı Tebliğ Edilmiştir

Vergi Sirküleri 2017/01 : Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranı Ve Avans Faiz Oranı Tebliğ Edilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2017

SİRKÜLER NO : 2017/01
 

MERKEZ BANKASI REESKONT FAİZ ORANI VE AVANS FAİZ ORANI TEBLİĞ EDİLMİŞTİR

(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği 31/12/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ 31/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere;

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75;

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75;

olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

- Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,

- Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin,

uygulanması gerekmektedir.

238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan açıklama ile  borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 31.12.2016 tarihinden itibaren % 9,75 olarak belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş