SPK Sirküleri 28 : Pay Tebliği'ne İlişkin İlke Kararı (I28.6 - 40/1331)

SPK Sirküleri 28 : Pay Tebliği'ne İlişkin İlke Kararı (I28.6 - 40/1331)


SPK Sirküleri 28 : Pay Tebliği'ne İlişkin İlke Kararı (I28.6 - 40/1331)

SPK SİRKÜLERİ

 

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 16.12.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/28

PAY TEBLİĞİ'NE İLİŞKİN İLKE KARARI

(I28.6 - 40/1331)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 sayılı) Sayılı İlke Kararında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Yönetim kontrolünün belirlenmesini düzenleyen 26/2 maddesine yer alan hükme ilave kriterler getirmiştir.

İlke kararı ile;

Ortaklığın oy haklarının %20'sinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması ya da,
Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunması,

"yönetim etkinliği" olarak tanımlanmıştır.

Yönetimde etkinliğe sahip ortaklar açısından da Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında borsada yapılacak pay satışlarından önce pay satış bilgi formu düzenleme yükümlülüğü zorunlu tutulmuştur.

Ayrıca pay satış bilgi formunun onaylanması, satış işlemlerinden önce ve sonra özel durum açıklaması sürecine ilişkin zamanlar ile günlük satılabilecek azami pay tutarı belirlenmiştir.

Söz konusu ilke kararına uyma zorunluluğu, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliği" uyarınca belirlenen 1. ve 2. grupta yer alan halka açık şirketler ile kamunun pay sahibi olduğu halka açık şirketler hariç olmak üzere; payları borsada işlem gören şirketlerin tamamı için getirilmiştir.

 

Söz konusu İlke Kararı metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.