SPK Sirküleri 27 : Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1)

SPK Sirküleri 27 : Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1)


SPK Sirküleri 27 : Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1)

SPK SİRKÜLERİ

 

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 12.12.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/27

 

YÖNETİCİLERİN NET ALIM SATIM KAZANÇLARINI İHRAÇÇILARA ÖDEMELERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(VI-103.1)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VI-103.1 sayılı "Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) 13.12.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ ile sermaye piyasası araçlarını (pay senedi, tahvil vb.) ihraç eden tüzel kişiler (şirketler) ve yatırım fonları olarak tanımlanan ihraççıların, yönetim kurulu üyelerinin, komite üyelerinin, şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin; sermaye piyasası araçlarında altı ay veya daha kısa vadeli alım satım gerçekleştirerek elde ettikleri net kazançların, ihraççılara ödenmesi düzenlemektedir.

 

Elde edilmesinden itibaren net kazançların 30 gün içerisinde ihraççılara ödenmesi zorunlu olup, el ettikleri net kazançları 30 gün içerisinde ihraççılara iade etmeyenler hakkında elde ettikleri menfaatin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Kazanç ödemesine ilişkin bazı durumların ise, istisna kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Yapılan bu düzenleme ile ihraççıların sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgilerine, konumları gereği daha erken ve daha kolay erişimi olan yöneticilerle, bu bilgilere kamuya duyurulduktan sonra ulaşabilen yatırımcılar arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.