SPK Sirküleri 24:Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)

SPK Sirküleri 24:Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)


SPK Sirküleri 24:Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)
SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 09.10.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/24

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına

İlişkin Esaslar Tebliği

(III-48.3)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 20.03.2003 tarihli Seri: VI, No:15 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ni yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren III-48.3 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) 09.10.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Tebliğ düzenlemesi ile;

1. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı (GSYO), girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve SPK'ca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ortaklık olan sermaye piyasası kurumu olarak tanımlanmaktadır.

2. Girişim şirketi, Türkiye'de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketler olarak ifade edilerek, girişim şirketinin, sınai, zirai, ticari pazar potansiyeli olan araçlar, hizmetler veya yeni ürün, yeni üretim teknikleri gibi konuların geliştirilmesini amaçlaması gerektiği belirtilmiştir.

3. GSYO'lar 2. maddede belirtilen amaçla sadece limitet ve anonim şirketlere yatırım yapabilecekler, bu şirketlerin ihraç ettiği borçlanma araçlarına, diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile Borsa İstanbul'da Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören şirketlerin paylarına yatırım yapabilecekledir.

4. GSYO'lar doğrudan girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak kurulabileceği gibi, mevcut anonim ortaklıklar esas sözleşmelerinde gerekli değişiklikleri yaparak girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşebilecektir. GSYO'ların kuruluşunda başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile özsermayesinin her birinin 20.000.000 TL'den az olmaması ve asgari %25'inin halka arz edilmesi gerekmektedir.

5. Genel olarak tek başına veya bir araya gelmek suretiyle yönetim kontrolünü sağlayan ortak ya da ortaklar olarak tanımlanan ve belli şartları taşıması gereken "lider sermayedar"ın GSYO'larda bulunmasa zorunlu tutulmuştur. Ancak paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan GSYO'larda lider sermayedar olması zorunluluğu yoktur.

6. Nitelikli yatırımcılara satış yapmak üzere kurulan GSYO'lara ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmakta ve bu ortaklıklara yatırım sınırlamalarında önemli esneklikler sağlanmıştır.

7. GSYO'ların portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması halinde, bünyelerinde lisans belgesine sahip portföy yöneticisini istihdam etmek yada imzalanacak bir sözleşme ile bir portföy yönetim şirketinden portföy yönetimi hizmeti veya yatırım danışmanlığı hizmeti almaları zorunlu tutulmuştur.

8. GSYO'ların portföy sınırlamalarına ilişkin esaslar belirlenerek, yatırımdan çıkış nedeniyle oluşabilecek portföy sınırlamaları aykırılıklarında uygulanacak esaslar düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla, 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.