Spk Sirküleri 22 : Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 76)

Spk Sirküleri 22 : Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 76)


Spk Sirküleri 22 : Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 76)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.09.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/22

 

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına

İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri: VIII, No: 76)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 12.07.2007 tarihli Seri:VIII, No:51 Tebliğinde değişiklik yapan, Seri:VIII, No:76 "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Tebliğ) 29.08.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ değişikliği ile sermaye piyasası araçlarının değerlerini ve yatırım kararlarını etkileyen ülke kredi derecelendirme notlarının veya görünümlerinin kamuya açıklanmasına ve gücelenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.Bu çerçevede;

1.  Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkenin talebine bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarına ilişkin gözden geçirme süresinin en fazla 6 ay olacağı, talebe bağlı olmayan kredi derecelendirme notu açıklamalarının bir yıl içerisinde en çok 3 defa yapılabileceği belirtilmiştir.

2. Nota ilişkin açıklamaların borsanın işlem saatleri dışında esasen Cuma günü yapılması ve bu açıklama ile berber ayrıntılı bir araştırma raporunun kamuya açıklanması öngrülmüştür.

3. Derecelendirme kuruluşlarının, her yıl Aralık ayı sonunda, bir sonraki yıl içerisinde yapacakları not açıklama tarihlerine ilişkin takvimi kamuya duyurması ve SPK'ya göndermesi zorunlu tutulmuştur.

4. Ülke notunda değişiklik yapılması durumunda, değişiklik duyurusu ile aynı anda kantitatif varsayımlar, kısıtlar, değişkenler ve belirsizlikler dahil olmak üzere ülke notunun belirlenmesinde dikkate alınan tüm hususları içeren bir araştırma raporunun kamuya açıklanması gerekli görülmüştür.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.