Spk Sirküleri 18 : Borsalar ve Piyasa İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile Takas ve Saklama Yönetmeliği

Spk Sirküleri 18 : Borsalar ve Piyasa İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile Takas ve Saklama Yönetmeliği


Spk Sirküleri 18 : Borsalar ve Piyasa İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile Takas ve Saklama Yönetmeliği
SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 19.07.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/18

 

Borsalar ve Piyasa İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ile

Takas ve Saklama Yönetmeliği

 

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik 19.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin işlem göreceği borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluş, faaliyet ve denetim esaslarını düzemektedir. Yönetmelik ile;

 

  1. Borsa ve piyasa işleticisi olarak ikili bir ayırım getirilmiştir. Böylece borsalara, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı ile piyasaların işletilmesi ve/veya yönetilmesi için bir ya da birden fazla piyasa işleticisi ile anlaşma yapabilme imkanı tanınmıştır.
  2. Borsaların ve piyasa işleticilerinin anonim şirket şeklinde kurulacağı belirtilerek, kurucularında yöneticilerinde bulunması gereken şartlar tanımlanmış, pay devirleri izne bağlanmış ve borsaların kuruluşuna SPK'nın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından izin verileceği düzenlenmiştir.
  3. Borsa ve piyasa işleticisinin yönetim kurulu üyelerinin en fazla 3 yıl için seçileceği, genel müdürün yönetim kurulunun doğal üyesi olduğu, Kurulca belirlenecek Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yeterli sayıda "bağımsız yönetim kurulu üyesi" bulunması gerektiği belirtilmiştir.
  4. Borsa üyeleri, borsada işlem görecek araçlar, kotasyon, takas işlemleri, ve uyuşmazlıkların çözümü konularında genel düzenleyici çerçeve çizilmiştir. 

 


30.05.2013 tarih ve 28662 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik" çerçevesinde hazırlanan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği" 18.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik Takasbank'ın takas hizmeti sunduğu farklı piyasaların özelliklerini dikkate alarak teknik düzeyde ayrıntılı düzenlemeler içermektedir.

 

 

Söz konusu Borsa yönetmeliği için tıklayınız.

Söz konusu Takas yönetmeliği için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.