SPK Sirküleri 14 : Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi ile İlgili Seri: IV, NO:28 Tebliğ'de Değişiklik

SPK Sirküleri 14 : Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi ile İlgili Seri: IV, NO:28 Tebliğ'de Değişiklik


SPK Sirküleri 14 : Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi ile İlgili Seri: IV, NO:28 Tebliğ'de Değişiklik

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 04.07.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/14

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ

 KAYDİLEŞTRİLMESİ İLE İLGİLİ SERİ: IV, NO: 28 TEBLİĞ’DE

DEĞİŞİKLİK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:28 “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapan Seri:IV, No: 65 Tebliği 04.07.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği ile;

-    Türk Ticaret Kanununun 417. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listenin, genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanacağı belirtilerek, eski düzenlemede yer alan hak sahibinin genel kurula katılmak istemesi

    halinde, paylara blokaj konulması düzenlenmesi kaldırılmıştır.

-  İhraççıların MKK’dan genel kurula katılım için pay sahipleri listesi dışında, sadece Sermaye Piyasası Kurulu’na verilmek üzere halka arza ve sermaye artırımına katılan pay sahiplerine ilişkin bilgiler ile ihraççının kar payı dağıtımı nedeniyle vergi mevzuatından kaynaklanan

  yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için talep edilen ilgili pay sahiplerine ilişkin bilgileri alabileceği düzenlenerek, eski düzenlemede ihraççının bir gerekçe olmaksızın pay sahipleri listesini alabilmesi imkanı kısıtlanmıştır.

-    MKK tarafından hazırlanan ve ihraçcıların aldıkları listede bulunan bilgilerin veriliş amaçları dışında kullanılamayacağı düzenlenerek, kullanılması halinde ihraççılar sorumlu tutulmuştur.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.