SPK Sirküleri 11 : Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:X, No:28)

SPK Sirküleri 11 : Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:X, No:28)

SPK Sirküleri 11 : Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:X, No:28)

 
SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 28.06.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/11  

 
Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:X, No:28)
 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.06.2006 tarihli Seri:X, No:22 Tebliğinde değişiklik yapan Seri:X, No:28 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Tebliğ) 28.06.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği ile;

1. Yatırım kuruluşlarının (aracı kurumlar v.b.), yatırım fonları hariç kolektif yatırım kuruluşlarının, ipotek finansmanı kuruluşlarının, sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören anonim ortaklıkların 6 aylık ara dönem finansal tablolarının inceleme (sınırlı bağımsız denetim) kapsamında olduğu belirlenmiştir.


2. Borsa İstanbul A.Ş'nin Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi'nde yer alan işletmeler ile payları Serbest İşlem Platformu'nda işlem gören işletmelerin 6 aylık ara dönem finansal raporları sınırlı bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.

3. Denetim komitelerine seçilecek üyelerin nitelikleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu hale getirilerek, payları borsada işlem gören şirketlerin en az 2 üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurması, denetim komitesi kurma zorunluluğu bulunmayan işletmelerde ise denetim komitesince yapılan işlerin, yönetim kurulunca yerine getirilmesi düzenlenmiştir.

4. Bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi ve bir bağımsız denetim kuruluşunun müşteriye vereceği denetim hizmetinin azami süresi ve kısıtlamaları hususlarında, 6102 sayılı TTK ve KGK düzenlemeleri ile uyumlu düzenlemeler yapılarak, bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesinde genel kurul onayı getirilmiştir.

5. Sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak isteyen bağımsız denetim kuruluşlarının, kuruluş şartlarına, bağımsız denetçilerine, yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının asgari tutarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

6. Bağımsız denetimin kalitesinin artırılması için, bağımsız denetim kuruluşlarının bünyelerinde en az bir sorumlu ortak baş denetçi gözetiminde bir kalite kontrol komitesi kurulması ve bu komite tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na periyodik raporlama yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.