SPK Sirküleri 07 : Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)

SPK Sirküleri 07 : Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)


SPK Sirküleri 07 : Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)
SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 07.06.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/07

KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (III-61.1)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2010 tarihli ve 27539 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i (Seri: III, No:43) yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği" 07.06.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin amacı, kira sertifikalarının niteliklerinin belirlenmesi ve ihracında uyulması gereken esaslar ile varlık kiralama şirketlerinin kuruluş, esas sözleşme, devralabilecekleri varlık ve hakların tür ve nitelikleri, faaliyet, yönetim, belge ve kayıt düzeni ile tasfiyelerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kira sertifikaları, sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilebilecektir. Ayrıca çıkar çatışmalarının önlenmesi için varlık kiralama şirketi yönetim kuruluna bağımsız üye zorunluluğu getirilmiş ve önemli kararlar bağımsız üyenin olumlu oyuna bağlanmıştır.


Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.