SPK Sirküleri 05: Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28.05.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

SPK Sirküleri 05: Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28.05.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


SPK Sirküleri 05: Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28.05.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 
SPK SİRKÜLERİ
 
SPK SİRKÜLER TARİHİ : 28.05.2013
SPK SİRKÜLER NO : 2013/05

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 28.05.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştırSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 08.11.1998 tarihli Seri: VI, No: 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (GYO'lar) İlişkin Esaslar Tebliği'ni yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) 28.05.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yeni Tebliğ düzenlemesi ile;
1) GYO'ların kuruluşta başlangıç sermayesi, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile öz sermayesinin her biri, en az 30.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
2) GYO'ların aktif toplamının asgari %51'inin gayrimenkul yatırımlarından oluşturulması öngörülmüştür.
3) Lider sermayedar zorunluluğu kaldırılmıştır.
4) Halka açılma sonrası dönemdeki pay devirlerinden, sadece yönetim kontrol değişikliği doğuran devirler için SPK'dan izin alınması getirilmiştir.
5) Özellik arz eden kararlar, tüm ilişkili tarafları ve işlemleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
6) GYO'ların gayrimenkul sertifikası ihraç edebilmesine imkan tanınmıştır.
7) Tebliğ'deki yükümlülükler karşısında yönetim kurulunun veya yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üyenin sorumluluğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.


Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.