SPK Sirküleri 04 : Özel Durumlar Tebliği (15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SPK Sirküleri 04 : Özel Durumlar Tebliği (15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 20.11.2018

SİRKÜLER NO : 2018/04
 

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (15.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1)15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler 17/11/2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
2)15.1.c sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özetle;

  1. Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin (Tebliğ) 12 nci maddesinde yer alan oranlara ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi durumunda bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklamanın yalnızca MKK tarafından yapılacağı düzenlenmiş;  birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı olarak söz konusu oranlara ulaşılması ya da ilgili oranların altına düşülmesi hallerinde ise açıklama yükümlülüğünün ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu hususu eklenmiştir.
  2. Tebliğ’in 23 üncü maddesine yer alan daha önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususa ilişkin herhangi bir gelişme olmamışsa bu durumun altmışar günlük sürelerle gerekçeleri ile kamuya açıklanması yükümlülüğü kaldırılmıştır.
  3. Tebliğ’in ekinde yer alan “Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklama Formu”nda işlem günü sonu itibariyle gün içi alım satım işlemlerinin netleştirilmesine imkân verecek şekilde değişiklikler yapılmıştır.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş